Portal je namenjen upravnikom nepremičnin, ki želijo izboljšati svoje storitve za uporabnike (najemnike in lastnike) nepremičnin in hkrati znižati stroške poslovanja. Portal omogoča vpogled v podatke o nepremičninah, stroške, podrobnosti ogrevanja, rezervni sklad, dokumente objekta, poročilo upravnika in druge informacije.

 

Dvosmerna komunikacija zmanjša obremenitev klicnega centra in omogoča sporočanje različnih podatkov sprememb s strani uporabnikov kot npr. oddaja stanj števcev, spremembe števila oseb, vprašanja upravniku in podobno. Hkrati preko portala poteka tudi obveščanje o aktualnih dogodkih s strani upravnika.

 

www.mojupravnik.si

Celoten vpogled v podatke o nepremičninah

  • Boljša storitev upravljanja za uporabnike nepremičnin, ki imajo celoten vpogled v podatke o njihovih nepremičninah.
  • Vnos stanj števcev preko portala direktno v vašo obračunsko aplikacijo.
  • Obojesmerna komunikacija.
  • Transparentno poslovanje.
  • Uvajanje brezpapirnega poslovanja (e-račun).
  • Možnost ponudbe novih / dodatnih / nadstandardnih storitev.
  •  Analize stroškov ogrevanja in drugih stroškov ter primerjave.

Možnost integracije

Portal je mogoče v celoti integrirati z obstoječimi informacijskimi rešitvami. Tako se avtomatizirajo nekateri procesi, zmanjša obseg ročnega dela, hkrati pa je obseg dela z upravljanjem portala relativno majhen.

OMOGOČITE 24/7 DOSTOP DO INFORMACIJ!

S tehnološko in digitalno nadgradnjo vaših obstoječih sistemov omogočite, da bodo vaše stranke imele 24/7 dostop do informacij in možnost upravljanja z njimi.

 

POKLIČITE NAS: 02 / 88 39 400
PIŠITE NAM: info@kivi.eu