Aplikacija omogoča: 

 

- transparentno vodenje celotne varilske dokumentacije (e-poslovanje),

- možnost avtomatske izdelave dokumentov WPS, 

- transparenten vpogled in izvoz varilske dokumentacije za izbran izdelek,

- vpogled v manjkajočo dokumentacijo (npr. atesti, dokumenti WPQR itd…) skozi izdelavo varilskega plana in pregleda varilske dokumentacije za izbran izdelek, 

- vodenje znanja in kompetenc varilcev. 

 

Dvosmerna komunikacija med aplikacijo in varilcem omogoča zajem dejansko uporabljenih parametrov v okviru procesa varjenja, s katerimi se dopolnjuje baza znanja v podjetju in ki se uporabijo pri avtomatskem generiranju dokumentov WPS. 

Ključne prednosti

  • Upravljanje z znanjem je postalo del poslovnega procesa podjetja.
  • Znanje je postalo last podjetja in zagotavlja trajnostni razvoj. Omogočeno je prelivanje znanja med vsemi deležniki v podjetju.
  • Popolna integracija sistema ESV v poslovni sistem (ERP) podjetja zagotavlja uporabniško prijazen način dela ter nadgrajuje njegovo funkcionalnost.
  • Avtomatizacija generiranja potrebne tehnološke dokumentacije za varjenje (skladno z mednarodnimi standardi) ter avtomatska prilagoditev tehnološke dokumentacije novim pogojem v proizvodnji. 
  • Zagotavljanje vseh potrebnih parametrov za digitalno krmiljenje najsodobnejših varilnih naprav. 
  • Optimizacija in izboljšanje organizacije in postopkov dela (krajši čas za pripravo standardnih protokolov za varjenje (WPS), kvalitetnejši podatki za planiranje proizvodnje, kvalitetnejši podatki za kalkulacije, dvig kvalitete izdelkov).
  • Odprava subjektivnih napak. 
  • Enostavna uporaba za izobraževanje in usposabljanje novih tehnologov.

Zlato priznanje za inovacijo

Varilska platforma je bila v letu 2015 nagrajena z regijskim Zlatim priznanjem za inovacijo Območne zbornice Koroška in nominirana za nacionalno priznanje.

VARILSKO PLATFORMO prilagodimo VAŠIM POTREBAM!

Dogovorimo se za predstavitveni sestanek, na katerem vam bomo pokazali, kaj vse zmore varilska platforma in kako boste z njo še izboljšali rezultate dela.

 

POKLIČITE NAS: 02 / 88 39 400
PIŠITE NAM: info@kivi.eu