Pomembna prednost ekspertnih sistemov je, da pridobljeno znanje ostaja v podjetju, upravljanje z znanjem pa (p)ostane del poslovnega procesa.

Ekpertni sistem ali inteligentna baza podatkov je storitveno orientirana aplikacija, ki omogoča zajem, klasifikacijo in zapis obstoječega in novega znanja, potrebnega za neko specializirano področje. Ker (lahko) deluje kot samostojna spletna in neodvisna aplikacija, jo je mogoče integrirati v katerikoli informacijski sistem na trgu.

Inovativno orodje,

ki kombinira baze podatkov in semantično informacijsko tehnologijo.

Z razvojem ekspertnega sistema podjetje sistematično zbere specializirano znanje in ga s pomočjo semantične tehnologije uporabi za optimizacijo in izboljšanje organizacije in postopkov dela

Znanje postane last podjetja in tako zagotavlja trajnostni razvoj.

Ekspertni sistem omogoča tudi prelivanje znanja med vsemi v podjetju ter nadgradi obstoječ poslovni informacijski sistem. 

 

Dogovorite za posvet s strokovnjakom >

Prednosti

  • Znanje postane last podjetja in zagotavlja trajnostni razvoj. Omogočeno je prenašanje znanja med vsemi deležniki v podjetju.
  • Reševanje zaključenih, dobro definiranih problemov znotraj specializiranega področja. 
  • Optimizacija delovnih procesov in avtomatizacija zamudnih postopkov, pri katerih je velika možnost napak.
  • Eliminiranje subjektivnih napak. 
  • Možnost popolne integracije s poslovnim sistemom (ERP) podjetja. 
  • Prijazen način dela z večnivojskim uporabniškim vmesnikom.
  • Enostavna uporaba za izobraževanje in usposabljanje novih kadrov in strokovnjakov na področju. 

 

Uporaba ekspertnih sistemov odpira nove možnosti za uporabo znanja tudi na drugih področjih v podjetju (spillover tehnologije).

Primer dobre prakse

Upravljanje z znanjem je pogoj za doseganje konkurenčnosti na globalnem trgu.

Preberite si, kako smo razvili in uvedli inovativni ekspertni sistem za varjenje (ESV) v slovenskem proizvodnem podjetju NIEROS Metal.

 

ESV je nagrajen z regijskim Zlatim priznanjem za inovacijo OZ Koroška in je bil v letu 2016 nominiran za nacionalno priznanje.

 

Preberite >

NADGRADITE obstoječ POSLOVNI SISTEM

Ekspertni sistem in semantična tehnologija odpirata nove možnosti za uporabo, prenašanje in nadgrajevanje znanja v podjetju. Specializirana področja postanejo bolj obvladljiva in konkurenčna.

 

POKLIČITE NAS: 02 / 88 39 400
PIŠITE NAM: info@kivi.eu