Uspešna prijava na Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018

Uspešna prijava na Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanje agilnih metod dela pri razvoju informacijskih rešitev v podjetju Kivi Com d.o.o.. Z uvedbo agilnih metod dela pri razvoju informacijskih rešitev v podjetju Kivi Com d.o.o. smo želeli povečati produktivnosti zaposlenih na podlagi merjenj tekočih projektov, zmanjšati izgubo časa pri izvedbi projektov, povečati uspešnost prodajnikov, dosledno spremljati zasedenost zaposlenih na projektih in dvig dodane vrednosti na zaposlenega na letnem nivoju.

 

Z uvedbo agilnih metod poslovanja je v podjetju, kjer se med sabo prepletajo vse poslovne funkcije le-ta posegla na vsa področja poslovanja in izpolnila cilje, ki smo si jih zadali ob uvedbi agilnih metod dela.

 

Uvajanje agilnih metod dela pri razvoju informacijskih rešitev v podjetju Kivi Com d.o.o. sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).