Z ekspertnim sistemom postane upravljanje z znanjem del poslovnega procesa podjetja

Ekspertni sistem je inteligentni računalniški program - aplikacija po meri, ki za reševanje problemov uporablja ekspertno znanje in procedure sklepanja.
Posnema delovanje ljudi in hkrati odpravlja subjektivne napake, pridobljeno znanje pa ostaja v podjetju.


Prednosti:

  • Znanje postane last podjetja in zagotavlja trajnostni razvoj. Omogočeno je prelivanje znanja med vsemi deležniki v podjetju.
  • Rešujejo zaključene, dobro definirane probleme znotraj specializiranega področja.
  • Eliminiranje subjektivnih napak.
  • Možnost popolne integracije sistema v poslovni sistem (ERP) podjetja.
  • Prijazen večnivojski uporabniški vmesnik zagotavlja uporabnikom prijazen način dela funkcionalost.
  • Optimizacija in izboljšanje organizacije in postopkov dela (avtomatizacija zamudnih postopkov, pri katerih je velika možnost napak).
  • Enostavna uporaba za izobraževanje in usposabljanje novih uporbanikov in strokovnjakov na področju.

Uporaba ekspertnih sistemov odpira nove možnosti za uporabo znanja tudi na drugih področjih v podjetju (spillover tehnologije).

Inovativno orodje, ki kombinira baze podatkov in semantično informacijsko tehnologijo.

Z razvojem ekspertnega sistema podjetje sistematično zbere specializirano znanje in ga s pomočjo semantične tehnologije uporabi za optimizacijo in izboljšanje organizacije in postopkov dela. Znanje postane last podjetja in tako zagotavlja trajnostni razvoj. Ekspertni sistem omogoča tudi prelivanje znanja med vsemi deležniki v podjetju ter nadgradi obstoječ poslovni informacijski sistem. 

 

Ekspertni sistem je aplikacija po meri - učinkovita nadgradnja poslovnega informacijskega sistem (ERP) za upravljanje z znanjem

 

Upravljanje z znanjem je pogoj za doseganje konkurenčnosti na globalnem trgu.

Preberite si primer dobre prakse, kako smo razvili in uvedli inovativni ekspertni sistem za varjenje (ESV) v slovenskem proizvodnem podjetju NIEROS Metal. ESV je nagrajen z regijskim Zlatim priznanjem za inovacijo OZ Koroška in je nominiran za nacionalno priznanje.

Preberi več >


ekspertni sistemi - upravljanje z znanjem, podprto s semantično informacijsko tehnologijo

  

Nadradite vaše poslovanje - kontaktirajte nas!

Optimizirajte poslovanje z ekspertnim sistemom!

Ekpertni sistem ali inteligentna baza podatkov je storitveno orientirana aplikacija po meri, ki temelji na računalniško podprti tehnologiji in omogoča zajem, klasifikacijo in zapis znanja, potrebnega za neko specializirano področje. Ker (lahko) deluje kot samostojna spletna in neodvisna aplikacija, jo je mogoče integrirati v katerikoli informacijski sistem na trgu.

 

Tudi vi potrebujete spletno  rešitev?

POKLIČITE NAS:
+386 (0)2 88 39 400
PIŠITE NAM:
info@kivi.si

Pišite nam!

Pošlji
*